Structuur

Wanneer u wilt opereren als een efficiënte en effectieve overheidsorganisatie, heeft u een gestroomlijnde bedrijfsvoering nodig. Daarnaast is het cruciaal dat u beschikbare basisregistraties optimaal gebruikt.

 

Meer over structuur

 

 

 

Databeheersing

Voor het optimaal laten functioneren van uw organisatie, is het belangrijk dat u uw data overzichtelijk en begrijpelijk in beeld heeft. Hiermee kunt u sturen op zowel Structuur als Cultuur.

 

Meer over databeheersing

Cultuur

Cultuur is de kritische succesfactor voor het slagen van uw veranderproces. Cultuur zorgt er samen met Structuur en Databeheersing voor dat er verandering plaatsvindt en dat deze geborgd wordt.

 

Meer over cultuur

De mensen van VeloA

Daniël Prins

“Fietsen is voor mij een samenspel tussen mens en techniek. Immers zonder deugdelijke fiets geen vooruitgang, zonder het denkvermogen van een mens geen fiets. Daarnaast betekent fietsen voor mij vrijheid, en soms vallen… 

Komende vanuit de ‘harde’ economische kant is Structuur (in onze metafoor het kleine tandwiel) mij met de paplepel ingegoten. Dit neemt niet weg dat Cultuur een kritische succesfactor is. Hierbij staan een open en oprechte communicatie over waar je naartoe wilt ‘fietsen’, centraal." 

"Fietsen is voor mij een samenspel tussen mens en techniek. Immers zonder deugdelijke fiets geen vooruitgang, zonder het denkvermogen van een mens geen fiets."


Marten ten Kleij

“Tijdens mijn studie heb ik mij voornamelijk gericht op de menselijke kant van bedrijfskunde en hoe deze organisaties versterkt. Een sterke samenhang tussen Cultuur en Structuur die sterk vertegenwoordigd is in het karakter van VeloA. 

Vanuit mijn bedrijfskundige achtergrond en mijn politiek-bestuurlijke kennis sta ik klaar om overheden te ondersteunen en te adviseren op verschillende niveaus en vanuit diverse invalshoeken!”

"Tijdens mijn studie heb ik mij voornamelijk gericht op de menselijke kant van bedrijfskunde en hoe deze organisaties versterkt."


Mart Keur

“Gedurende mijn opleiding Politicologie heb ik mij gericht op structurele en culturele vraagstukken van overheden. Ik kan deze ervaring goed benutten binnen de integrale visie van VeloA, onder andere gericht op het effectiever maken van de overheid.

Het laagdrempelige karakter van het-stappen-op-de-fiets moet ook van toepassing zijn op het inwinnen van advies. Heldere afspraken en open communicatie staan hierin centraal.

"Vanuit mijn politiek wetenschappelijke achtergrond kijk ik met een constructieve blik naar vraagstukken van overheidsinstellingen. Het optimaliseren van de relatie tussen Cultuur en Structuur...


Bas Donkers

"Tijdens mijn opleiding Bestuurskunde en in de praktijk heb ik geleerd dat verandering in het publieke domein een uitdaging kan zijn. Daarom koos ik ervoor mij te specialiseren in evaluatie en verandermanagement.

Een prachtige uitdaging is het om alle actoren die zich bevinden in uw domein te bewegen in de juiste richting. Daar is structuur en cultuur voor nodig. Graag ondersteun ik uw organisatie bij het optimaliseren en verbinden van deze twee factoren."

MailLinkedinBlog  "Tijdens mijn opleiding Bestuurskunde en in de praktijk heb ik geleerd dat verandering in het publieke domein een uitdaging kan zijn. Daarom koos ik ervoor mij te...


Arjen Bakker

“Mijn ervaring van de afgelopen 20 jaar, is dat Cultuur binnen organisaties een cruciale rol speelt. Houding en gedrag van medewerkers, leidinggevenden en teams zijn bepalend voor het succes.

In mijn loopbaan werkte ik aan het beïnvloeden en borgen van houding en gedrag binnen organisaties. Hierbij heb ik gezien dat je processen kunt versnellen als de componenten Cultuur en Structuur goed op elkaar zijn afgestemd. Net als bij een racefiets is het belangrijk dat je voor het juiste verzet kiest.”  

"Mijn ervaring van de afgelopen 20 jaar, is dat cultuur binnen organisaties een cruciale rol speelt. Als trainer/coach houd ik me bezig met het positief beïnvloeden en borgen van houding en gedrag."


Willem Jan Ritmeester

“Als een toegankelijke persoonlijkheid en een bruggenbouwer ben ik het beste te beschrijven. Ik zorg dat mijn doelen worden gehaald op basis van samenwerking, niet door confrontatie. Op deze wijze heb ik vele projecten succesvol afgerond. 

Als interimmanager, informatieadviseur en projectmanager heb ik veel kennis opgedaan van proces- en zaakgericht werken. Ik sta klaar om mijn kennis met u te delen.”

"Als een toegankelijke persoonlijkheid en een bruggenbouwer zorg ik ervoor dat mijn doelen worden gehaald op basis van samenwerking, niet door confrontatie. Ik sta klaar om mijn kennis met u te...


Harry Meeuwsen

“Mijn kennis en ervaring heb ik gedurende mijn carrière vrijwel volledig kunnen inzetten bij overheidsinstellingen, en dan specifiek op het brede terrein van bedrijfsvoering. Met name de bestuurlijk-politieke insteek en de haalbaarheid van voorstellen vind ik erg interessant. 

Bij het doorvoeren en realiseren van veranderingen, in welke vorm dan ook, is het van belang de juiste versnelling te kiezen. De relatie tussen Cultuur en Structuur, zoals die in VeloA verankerd is, is daarbij van groot belang en dit spreekt mij enorm aan.”

“Mijn kennis en ervaring heb ik gedurende mijn carrière vrijwel volledig kunnen inzetten bij overheidsinstellingen."


Actueel

Blog

Wat heeft u gevormd?

Succesvol leider worden, begint bij jezelf (leren) kennen.

Blog

Leegstand anno 2016

In deze blog staat de volgende vraag centraal: Hoe kan sturingsinformatie helpen om uw gemeentelijke bedrijfsvoering optimaal in te richten?

Presentatie Congres Zaakgericht Werken

Individualisering en digitalisering dienstverlening

Op 22 september gaven collega Marten ten Kleij en Yuri de Lugt, directeur van Exxellence, een presentatie op het Congres Zaakgericht Werken over de individualisering en digitalisering van dienstverlening en wat dat betekent voor de organisatie. De presentatie vindt u hier:

HOI TV

In de Media

Collega Marten ten Kleij was op 23 september te gast bij HOI TV om te praten over kwaliteit van ambtenaren en de dienstverlening aan de inwoners.