Structuur

Wanneer u wilt opereren als een efficiënte en effectieve overheidsorganisatie, heeft u een gestroomlijnde bedrijfsvoering nodig. Daarnaast is het cruciaal dat u beschikbare basisregistraties optimaal gebruikt.

 

Meer over structuur

 

 

 

Databeheersing

Voor het optimaal laten functioneren van uw organisatie, is het belangrijk dat u uw data overzichtelijk en begrijpelijk in beeld heeft. Hiermee kunt u sturen op zowel Structuur als Cultuur.

 

Meer over databeheersing

Cultuur

Cultuur is de kritische succesfactor voor het slagen van uw veranderproces. Cultuur zorgt er samen met Structuur en Databeheersing voor dat er verandering plaatsvindt en dat deze geborgd wordt.

 

Meer over cultuur

De mensen van VeloA

Daniël Prins

"Fietsen is voor mij een samenspel tussen mens en techniek. Immers zonder deugdelijke fiets geen vooruitgang, zonder het denkvermogen van een mens geen fiets."

"Fietsen is voor mij een samenspel tussen mens en techniek. Immers zonder deugdelijke fiets geen vooruitgang, zonder het denkvermogen van een mens geen fiets."


Marten ten Kleij

“Mijn drijfveer ligt in de menselijke kant van organisaties, wat ook naar voren komt vanuit mijn kennis en ervaring. Een sterke samenhang tussen Cultuur en Structuur die ook sterk vertegenwoordigd is in het karakter van VeloA.

Vanuit mijn bedrijfskundige achtergrond en mijn sociale vaardigheden en kennis sta ik klaar om organisaties te ondersteunen en te adviseren bij organisatieveranderingen, het implementeren van nieuwe werkwijzen, het meekrijgen van medewerkers en het coachen van teams en organisaties. Op verschillende niveaus en vanuit diverse invalshoeken!”

“Mijn drijfveer ligt in de menselijke kant van organisaties, wat ook naar voren komt vanuit mijn kennis en ervaring. Een sterke samenhang tussen Cultuur en Structuur die ook sterk vertegenwoordigd is...


Mart Keur

“Gedurende mijn opleiding Politicologie heb ik mij gericht op structurele en culturele vraagstukken van overheden. Ik kan deze ervaring goed benutten binnen de integrale visie van VeloA, onder andere gericht op het effectiever maken van de overheid.

Het laagdrempelige karakter van het-stappen-op-de-fiets moet ook van toepassing zijn op het inwinnen van advies. Heldere afspraken en open communicatie staan hierin centraal.

"Vanuit mijn politiek wetenschappelijke achtergrond kijk ik met een constructieve blik naar vraagstukken van overheidsinstellingen. Het optimaliseren van de relatie tussen Cultuur en Structuur...


Bas Donkers

"Tijdens mijn opleiding Bestuurskunde en in de praktijk heb ik geleerd dat verandering in het publieke domein een uitdaging kan zijn. Daarom koos ik ervoor mij te specialiseren in evaluatie en verandermanagement.

Een prachtige uitdaging is het om alle actoren die zich bevinden in uw domein te bewegen in de juiste richting. Daar is structuur en cultuur voor nodig. Graag ondersteun ik uw organisatie bij het optimaliseren en verbinden van deze twee factoren."

Tel "Tijdens mijn opleiding Bestuurskunde en in de praktijk heb ik geleerd dat verandering in het publieke domein een uitdaging kan zijn. Daarom koos ik ervoor mij te specialiseren in...


Mayke Smelt

"Mijn achtergrond in bedrijfskunde en bestuurskunde hebben ervoor gezorgd dat ik een brede kijk heb op de verschillende processen binnen overheidsinstanties. Zo zie ik dat de overheid in beweging is, op weg naar de toekomst!

Een belangrijk onderdeel binnen deze beweging is de samenwerking tussen componenten als Cultuur en Structuur. Immers, om een verandering succesvol door te voeren moeten deze componenten goed in balans zijn. Vanuit mijn kennis en kunde ga ik ervan uit uw organisatie te kunnen ondersteunen om deze beweging te stroomlijnen en nieuwe successen te realiseren."

"Een achtergrond in bedrijfskunde en bestuurskunde hebben ervoor gezorgd dat ik een brede kijk heb op de verschillende processen binnen overheidsinstanties."


Eline Albers

"Met structurele en vooral ook culturele verschillen tussen organisaties is het van wezenlijk belang om deze vraagstukken goed te begrijpen. Dit gegeven stond tijdens mijn studie Bedrijfskunde centraal en past bovendien perfect in het plaatje van VeloA"

"Effectiviteit is het sleutelwoord binnen organisaties: met minder middelen juist meer werk verzetten. Dat is als op een zwaardere versnelling hetzelfde aantal omwentelingen maken. Natuurlijk gaat dat gepaard met de nodige problemen en uitdagingen. Om al mijn activiteiten met mijn studie Bedrijfskunde te combineren was effectiviteit het allerbelangrijkste in de laatste vier jaar, iets wat ik nu mooi tijdens mijn werk kan toepassen"

"Met een achtergrond in Bedrijfskunde heb ik oog voor structuur- en cultuurverschillen tussen organisaties. Voor mij staat méér doen met minder middelen voorop."


Arjen Bakker

“Mijn ervaring van de afgelopen 20 jaar, is dat Cultuur binnen organisaties een cruciale rol speelt. Houding en gedrag van medewerkers, leidinggevenden en teams zijn bepalend voor het succes.

In mijn loopbaan werkte ik aan het beïnvloeden en borgen van houding en gedrag binnen organisaties. Hierbij heb ik gezien dat je processen kunt versnellen als de componenten Cultuur en Structuur goed op elkaar zijn afgestemd. Net als bij een racefiets is het belangrijk dat je voor het juiste verzet kiest.”  

"Mijn ervaring van de afgelopen 20 jaar, is dat cultuur binnen organisaties een cruciale rol speelt. Als trainer/coach houd ik me bezig met het positief beïnvloeden en borgen van houding en gedrag."


Willem Jan Ritmeester

“Als een toegankelijke persoonlijkheid en een bruggenbouwer ben ik het beste te beschrijven. Ik zorg dat mijn doelen worden gehaald op basis van samenwerking, niet door confrontatie. Op deze wijze heb ik vele projecten succesvol afgerond. 

Als interimmanager, informatieadviseur en projectmanager heb ik veel kennis opgedaan van proces- en zaakgericht werken. Ik sta klaar om mijn kennis met u te delen.”

"Als een toegankelijke persoonlijkheid en een bruggenbouwer zorg ik ervoor dat mijn doelen worden gehaald op basis van samenwerking, niet door confrontatie. Ik sta klaar om mijn kennis met u te...


Harry Meeuwsen

“Mijn kennis en ervaring heb ik gedurende mijn carrière vrijwel volledig kunnen inzetten bij overheidsinstellingen, en dan specifiek op het brede terrein van bedrijfsvoering. Met name de bestuurlijk-politieke insteek en de haalbaarheid van voorstellen vind ik erg interessant. 

Bij het doorvoeren en realiseren van veranderingen, in welke vorm dan ook, is het van belang de juiste versnelling te kiezen. De relatie tussen Cultuur en Structuur, zoals die in VeloA verankerd is, is daarbij van groot belang en dit spreekt mij enorm aan.”

“Mijn kennis en ervaring heb ik gedurende mijn carrière vrijwel volledig kunnen inzetten bij overheidsinstellingen."


Actueel

Nieuwe medewerker

Nieuwe kansen grijpen met oog voor de mens

Een juiste afstemming tussen mens, structuur en ICT: dat is mijn drijfveer. Als nieuwe adviseur bij VeloA ga ik me de komende tijd dan ook bezighouden met het vinden van die optimale afstemming, zodat een organisatie goed kan functioneren en projecten succesvol kan afronden.  Tijdens mijn...

Nieuws

Cybercriminaliteit, ransomware en de AVG

Cybercriminaliteit is een vaker voorkomend fenomeen. Ook overheden moeten zich ertegen wapenen.

Blog

De zorg kent uitdagingen

Iedereen heeft met gezondheidszorg te maken, daarom willen we erover kunnen beslissen. In Nederland proberen we allemaal het beste uit de zorg te halen, maar daar moet wel de tijd, financiering en kennis voor zijn. Het valt dan ook zwaar als er berichten komen over bezuinigingen op de zorg. Met...

Blog

Leiderschap is de kracht van het team

Hebben teams en organisaties nog wel een sterke leider nodig? Een sterke leider werd vroeger nog gezien als essentieel. Maar leiderschap hoort steeds meer ín het team. Daarvoor kijkt men steeds meer naar wat we kunnen leren van teams in andere omstandigheden, zoals sportteams en legereenheden, en...