Structuur

Wanneer u wilt opereren als een efficiënte en effectieve overheidsorganisatie, heeft u een gestroomlijnde bedrijfsvoering nodig. Daarnaast is het cruciaal dat u beschikbare basisregistraties optimaal gebruikt.

 

Meer over structuur

 

 

 

Databeheersing

Voor het optimaal laten functioneren van uw organisatie, is het belangrijk dat u uw data overzichtelijk en begrijpelijk in beeld heeft. Hiermee kunt u sturen op zowel Structuur als Cultuur.

 

Meer over databeheersing

Cultuur

Cultuur is de kritische succesfactor voor het slagen van uw veranderproces. Cultuur zorgt er samen met Structuur en Databeheersing voor dat er verandering plaatsvindt en dat deze geborgd wordt.

 

Meer over cultuur

De mensen van VeloA

Daniël Prins

"Fietsen is voor mij een samenspel tussen mens en techniek. Immers zonder deugdelijke fiets geen vooruitgang, zonder het denkvermogen van een mens geen fiets. Daarnaast betekent fietsen voor mij vrijheid, en soms vallen...

Komende vanuit de 'harde' economische kant, is structuur (in onze metafoor het kleine tandwiel) mij met de paplepel ingegoten. Dit neemt niet weg dat cultuur een kritische succesfactor is. Hierbij staan een open en oprechte communicatie, over waar je als gemeentelijke organisatie naartoe wilt 'fietsen' centraal. Voor het samenspel tussen structuur en cultuur zet ik mij graag in!"

"Fietsen is voor mij een samenspel tussen mens en techniek. Immers zonder deugdelijke fiets geen vooruitgang, zonder het denkvermogen van een mens geen fiets."


Marten ten Kleij

“Mijn drijfveer ligt in de menselijke kant van organisaties, wat ook naar voren komt vanuit mijn kennis en ervaring. Een sterke samenhang tussen Cultuur en Structuur die ook sterk vertegenwoordigd is in het karakter van VeloA.

Vanuit mijn bedrijfskundige achtergrond en mijn sociale vaardigheden en kennis sta ik klaar om organisaties te ondersteunen en te adviseren bij organisatieveranderingen, het implementeren van nieuwe werkwijzen, het meekrijgen van medewerkers en het coachen van teams en organisaties. Op verschillende niveaus en vanuit diverse invalshoeken!”

“Mijn drijfveer ligt in de menselijke kant van organisaties, wat ook naar voren komt vanuit mijn kennis en ervaring. Een sterke samenhang tussen Cultuur en Structuur die ook sterk vertegenwoordigd is...


Bas Donkers

"Tijdens mijn opleiding Bestuurskunde en in de praktijk heb ik geleerd dat verandering in het publieke domein een uitdaging kan zijn. Daarom koos ik ervoor mij te specialiseren in evaluatie en verandermanagement.

Een prachtige uitdaging is het om alle actoren die zich bevinden in uw domein te bewegen in de juiste richting. Daar is structuur en cultuur voor nodig. Graag ondersteun ik uw organisatie bij het optimaliseren en verbinden van deze twee factoren."

Tel "Tijdens mijn opleiding Bestuurskunde en in de praktijk heb ik geleerd dat verandering in het publieke domein een uitdaging kan zijn. Daarom koos ik ervoor mij te specialiseren in...


Eline Albers

"Met structurele en vooral ook culturele verschillen tussen organisaties is het van wezenlijk belang om deze vraagstukken goed te begrijpen. Dit gegeven stond tijdens mijn studie Bedrijfskunde centraal en past bovendien perfect in het plaatje van VeloA"

"Effectiviteit is het sleutelwoord binnen organisaties: met minder middelen juist meer werk verzetten. Dat is als op een zwaardere versnelling hetzelfde aantal omwentelingen maken. Natuurlijk gaat dat gepaard met de nodige problemen en uitdagingen. Om al mijn activiteiten met mijn studie Bedrijfskunde te combineren was effectiviteit het allerbelangrijkste in de laatste vier jaar, iets wat ik nu mooi tijdens mijn werk kan toepassen"

"Met een achtergrond in Bedrijfskunde heb ik oog voor structuur- en cultuurverschillen tussen organisaties. Voor mij staat méér doen met minder middelen voorop."


Frederik Kroekenstoel

De afgelopen jaren heb ik mezelf tijdens mijn opleiding en stages kunnen ontwikkelen op het gebied van advies. Hierbij heb ik samengewerkt met diverse partijen van verschillende niveaus. Ik heb geprobeerd de structuur, maar ook de mens centraal te stellen. Als junior consultant bij VeloA ondersteun ik bij organisatieveranderingen, en op basis daarvan formuleer ik een advies. Daarbij probeer ik zo veel mogelijk ervaring op te doen.

E-mailLinkedinTel De afgelopen jaren heb ik mezelf tijdens mijn opleiding en stages kunnen ontwikkelen op het gebied van advies. Hierbij heb ik samengewerkt met diverse partijen van verschillende...


Aafke te Focht

Een juiste afstemming tussen mens, structuur en ICT: dat is mijn drijfveer. Alle componenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, ze vullen elkaar aan, maar kunnen ook niet zonder elkaar functioneren.

Vanuit mijn achtergrond in bedrijfskunde en bestuurskunde ben ik geregeld in aanraking gekomen met ICT-gerelateerde projecten. Door digitalisering en nieuwe mogelijkheden die daardoor ontstaan, investeren organisaties in nieuwe systemen om zo bijvoorbeeld efficiënter en betere diensten te leveren aan hun inwoners. Een juiste afstemming tussen mens, structuur en ICT is essentieel voor een goed functionerende organisatie en het succesvol afronden van projecten. Ik help u graag bij het vinden van deze juiste balans.

E-mailLinkedinTel Een juiste afstemming tussen mens, structuur en ICT: dat is mijn drijfveer. Alle componenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, ze vullen elkaar aan, maar kunnen ook niet...


Arjen Bakker

“Mijn ervaring van de afgelopen 20 jaar, is dat Cultuur binnen organisaties een cruciale rol speelt. Houding en gedrag van medewerkers, leidinggevenden en teams zijn bepalend voor het succes.

In mijn loopbaan werkte ik aan het beïnvloeden en borgen van houding en gedrag binnen organisaties. Hierbij heb ik gezien dat je processen kunt versnellen als de componenten Cultuur en Structuur goed op elkaar zijn afgestemd. Net als bij een racefiets is het belangrijk dat je voor het juiste verzet kiest.”  

"Mijn ervaring van de afgelopen 20 jaar, is dat cultuur binnen organisaties een cruciale rol speelt. Als trainer/coach houd ik me bezig met het positief beïnvloeden en borgen van houding en gedrag."


Willem Jan Ritmeester

“Als een toegankelijke persoonlijkheid en een bruggenbouwer ben ik het beste te beschrijven. Ik zorg dat mijn doelen worden gehaald op basis van samenwerking, niet door confrontatie. Op deze wijze heb ik vele projecten succesvol afgerond. 

Als interimmanager, informatieadviseur en projectmanager heb ik veel kennis opgedaan van proces- en zaakgericht werken. Ik sta klaar om mijn kennis met u te delen.”

"Als een toegankelijke persoonlijkheid en een bruggenbouwer zorg ik ervoor dat mijn doelen worden gehaald op basis van samenwerking, niet door confrontatie. Ik sta klaar om mijn kennis met u te...


Harry Meeuwsen

“Mijn kennis en ervaring heb ik gedurende mijn carrière vrijwel volledig kunnen inzetten bij overheidsinstellingen, en dan specifiek op het brede terrein van bedrijfsvoering. Met name de bestuurlijk-politieke insteek en de haalbaarheid van voorstellen vind ik erg interessant. 

Bij het doorvoeren en realiseren van veranderingen, in welke vorm dan ook, is het van belang de juiste versnelling te kiezen. De relatie tussen Cultuur en Structuur, zoals die in VeloA verankerd is, is daarbij van groot belang en dit spreekt mij enorm aan.”

“Mijn kennis en ervaring heb ik gedurende mijn carrière vrijwel volledig kunnen inzetten bij overheidsinstellingen."


Actueel

Blog

Verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Of het nu gaat om het inrichten van uw gemeentelijk vastgoedorganisatie of de inrichting van centraal gegevensbeheer, een goede organisatie is hierbij cruciaal. Een organisatie of afdeling valt uiteen in data, processen en ICT. Het start met inzicht. Immers: van inzicht komt overzicht. Wanneer dit...

Nieuws

Overheid: vier je (ICT) successen

Begin juli werd het project Basisregistratie Personen (BRP) stopgezet door Minister Plasterk. Een project voor de implementatie van het registratiesysteem voor de persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland. Toen bleek dat het project BRP 33 maanden vertraagd was en er nog eens 50 miljoen...

Blog

Kan het efficiënter? Ja.

‘Kunnen woningcorporaties efficiënter en effectiever werken om de administratieve lastendruk te verlagen?’ is de vraag waar ik mij op heb gefocust tijdens mijn afstudeerstage bij VeloA. Het antwoord hierop is ja. In dit blog beschrijf ik de bevindingen uit mijn afstudeeronderzoek. Door allerlei...

Blog

Vertraag je tijd en actieve rust

De zomer is een moment om alle druk(te) van werk en dagelijks leven achter ons te laten en te ontspannen. Tijd om tot rust en tot jezelf te komen. Uit de dagelijkse sleur en uit onze omgeving.  Mijn vader vertelde een aantal weken geleden een verhaal, wat meer een (onbedoelde) les voor mij...