VeloA > 

Privacy Statement

Kune Group bestaat uit gespecialiseerde bedrijven (Elabbs, Exxellence, Prodicom, SMQ en VeloA) die gezamenlijk voorzien in een totaaloplossing voor de overheid.

 Door onze rol als dienstverlener binnen de publieke sector voelen wij ons verantwoordelijk om persoonsgegevens op een correcte en respectvolle manier te behandelen. Wij streven naar transparantie, veiligheid, eerlijkheid en duidelijkheid omtrent het gebruik van persoonsgegevens en doen er alles aan om uw privacy te waarborgen.

Door middel van deze privacyverklaring wordt inzichtelijk welke gegevens worden verwerkt, waarom en hoe deze worden verwerkt en met wie deze gegevens worden gedeeld. Daarnaast wordt geattendeerd op de nieuwe rechten die de belanghebbenden hebben met ingang van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG).

Uw gegevens

Wanneer u één van onze websites bezoekt, heeft u de mogelijkheid om gegevens te registreren, bijvoorbeeld omdat u een contactformulier invult. Wanneer u dat doet, worden deze gegevens automatisch verwerkt.

Het is ook mogelijk dat u per mail of telefoon contact met opneemt. Ook dan verwerken wij uw gegevens, echter gebeurt dit handmatig.

De gegevens worden dan specifiek gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft achtergelaten. In de meeste gevallen worden de gegevens dan verwerkt voor de uitvoering van onze diensten om u te ondersteunen. Dit wordt dus gedaan om u te kunnen helpen. Daarnaast verwerken wij de gegevens om onze producten en diensten te verbeteren, zodat wij u optimaal van dienst kunnen zijn.

Mailinglijsten
Wij zullen u uitsluitend benaderen voor nieuwsbrieven en andere mailingen van commerciële aard, wanneer u zich daarvoor hebt ingeschreven (opt-in). U kunt zich via onze websites inschrijven voor onze mailinglijsten.

Wij gebruiken een marketingautomatiseringsplatform. Door u in te schrijven voor onze mailinglijsten gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens in dat platform verwerken.

U kunt op elk moment van gedachten veranderen door op de link te klikken in de voettekst van elke nieuwsbrief die u van ons ontvangt.

Bewaartermijn

In de recent ontwikkelde AVG is de bewaartermijn van gegevens niet meer tijdsgebonden. De wet schrijft voor dat gegevens niet langer bewaard mogen worden dan nodig is voor het doel waarvoor deze verkregen zijn. In andere woorden: wanneer gegevens niet meer gebruikt worden voor het doel waarvoor deze verkregen zijn, dan moeten deze verwijderd worden. Dit is onderdeel van onze werkwijze omtrent persoonsgegevens. 

Delen met derden

Het delen van gegevens met derden is een mogelijkheid die onderdeel uitmaakt van onze bedrijfsvoering. Dit gebeurt alleen wanneer deze derde essentieel is voor de uitvoer van diensten die onze klant of u ondersteunen.

De volgende aspecten vormen de basis voor het delen van persoonsgegevens:

·       Wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;

·       Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

·       Als wij of een derde partij een legitiem belang heeft dat rechtvaardigt dat we uw gegevens delen;

·       Als dat in het algemeen belang is;

·       U daarmee hebt ingestemd.

Wanneer deze gegevens gedeeld worden, dan wordt met de derde partij een verwerkersovereenkomst gesloten. Hierin worden duidelijk afspraken gemaakt over de verwerking van de betreffende persoonsgegevens. Hiermee wordt gewaarborgd dat de derde partij juist handelt omtrent persoonsgegevens, de veiligheid op niveau heeft en de AVG onderdeel is van de bedrijfsvoering. Hiermee wordt onze veiligheid omtrent persoonsgegevens gegarandeerd.

Uw rechten

Uw rechten omtrent persoonsgegevens zijn gebaseerd op de AVG. Deze geven u een stem in het proces omtrent de verwerking. Dit zijn de volgende rechten:

·       Recht op inzage; het verzoek om een overzicht van verwerking te ontvangen. Hierin ziet u wie, welke gegevens met welk doel verwerkt.

·       Recht op data-portabiliteit; het verzoek om alle van u bekende persoonsgegevens te ontvangen.

·       Recht op wijziging; het verzoek om gegevens te wijzigen.

·       Recht op vergetelheid; het verzoek om vergeten te worden. In dit geval wilt u dat uw gegevens verwijderd worden. Daarnaast kunt u uw toestemming intrekken.

Beveiliging websites

Wat betreft onze websites is er een beveiliging met een SSL-certificaat gehanteerd. Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot gegevens. Daarnaast treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen om gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking, en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaarmaking.

Vragen, opmerkingen, klachten en/of (vermoedelijk) datalek

Hebt u vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens, wilt u uw gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen, of wilt u meer informatie over deze privacyverklaring, dan kunt u ons op de volgende manieren bereiken:

·       Schriftelijk, via Kune Group, Postbus 471, 7550 AL Hengelo OV

·       Per mail via FG@kunegroup.nl

·       Telefonisch via 074 – 711 02 68

Wij passen onze privacyverklaring indien nodig aan bij wijzigingen in de AVG, danwel als we deze verscherpen of anderszins verbeteren. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde inzichtelijk op de websites van Kune Group:

·       www.kunegroup.nl

·       www.exxellence.nl

·       www.smq.nl

·       www.veloa.nl

 

 

 

 

De mensen van VeloA

Daniël Prins

"Fietsen is voor mij een samenspel tussen mens en techniek. Immers zonder deugdelijke fiets geen vooruitgang, zonder het denkvermogen van een mens geen fiets. Daarnaast betekent fietsen voor mij vrijheid, en soms vallen...

Komende vanuit de 'harde' economische kant, is structuur (in onze metafoor het kleine tandwiel) mij met de paplepel ingegoten. Dit neemt niet weg dat cultuur een kritische succesfactor is. Hierbij staan een open en oprechte communicatie, over waar je als gemeentelijke organisatie naartoe wilt 'fietsen' centraal. Voor het samenspel tussen structuur en cultuur zet ik mij graag in!"

"Fietsen is voor mij een samenspel tussen mens en techniek. Immers zonder deugdelijke fiets geen vooruitgang, zonder het denkvermogen van een mens geen fiets."


Marten ten Kleij

“Mijn drijfveer ligt in de menselijke kant van organisaties, wat ook naar voren komt vanuit mijn kennis en ervaring. Een sterke samenhang tussen Cultuur en Structuur die ook sterk vertegenwoordigd is in het karakter van VeloA.

Vanuit mijn bedrijfskundige achtergrond en mijn sociale vaardigheden en kennis sta ik klaar om organisaties te ondersteunen en te adviseren bij organisatieveranderingen, het implementeren van nieuwe werkwijzen, het meekrijgen van medewerkers en het coachen van teams en organisaties. Op verschillende niveaus en vanuit diverse invalshoeken!”

“Mijn drijfveer ligt in de menselijke kant van organisaties, wat ook naar voren komt vanuit mijn kennis en ervaring. Een sterke samenhang tussen Cultuur en Structuur die ook sterk vertegenwoordigd is...


Bas Donkers

"Tijdens mijn opleiding Bestuurskunde en in de praktijk heb ik geleerd dat verandering in het publieke domein een uitdaging kan zijn. Daarom koos ik ervoor mij te specialiseren in evaluatie en verandermanagement.

Een prachtige uitdaging is het om alle actoren die zich bevinden in uw domein te bewegen in de juiste richting. Daar is structuur en cultuur voor nodig. Graag ondersteun ik uw organisatie bij het optimaliseren en verbinden van deze twee factoren."

Tel "Tijdens mijn opleiding Bestuurskunde en in de praktijk heb ik geleerd dat verandering in het publieke domein een uitdaging kan zijn. Daarom koos ik ervoor mij te specialiseren in...


Eline Albers

"Met structurele en vooral ook culturele verschillen tussen organisaties is het van wezenlijk belang om deze vraagstukken goed te begrijpen. Dit gegeven stond tijdens mijn studie Bedrijfskunde centraal en past bovendien perfect in het plaatje van VeloA"

"Effectiviteit is het sleutelwoord binnen organisaties: met minder middelen juist meer werk verzetten. Dat is als op een zwaardere versnelling hetzelfde aantal omwentelingen maken. Natuurlijk gaat dat gepaard met de nodige problemen en uitdagingen. Om al mijn activiteiten met mijn studie Bedrijfskunde te combineren was effectiviteit het allerbelangrijkste in de laatste vier jaar, iets wat ik nu mooi tijdens mijn werk kan toepassen"

"Met een achtergrond in Bedrijfskunde heb ik oog voor structuur- en cultuurverschillen tussen organisaties. Voor mij staat méér doen met minder middelen voorop."


Frederik Kroekenstoel

De afgelopen jaren heb ik mezelf tijdens mijn opleiding en stages kunnen ontwikkelen op het gebied van advies. Hierbij heb ik samengewerkt met diverse partijen van verschillende niveaus. Ik heb geprobeerd de structuur, maar ook de mens centraal te stellen. Als junior consultant bij VeloA ondersteun ik bij organisatieveranderingen, en op basis daarvan formuleer ik een advies. Daarbij probeer ik zo veel mogelijk ervaring op te doen.

E-mailLinkedinTel De afgelopen jaren heb ik mezelf tijdens mijn opleiding en stages kunnen ontwikkelen op het gebied van advies. Hierbij heb ik samengewerkt met diverse partijen van verschillende...


Arjen Bakker

“Mijn ervaring van de afgelopen 20 jaar, is dat Cultuur binnen organisaties een cruciale rol speelt. Houding en gedrag van medewerkers, leidinggevenden en teams zijn bepalend voor het succes.

In mijn loopbaan werkte ik aan het beïnvloeden en borgen van houding en gedrag binnen organisaties. Hierbij heb ik gezien dat je processen kunt versnellen als de componenten Cultuur en Structuur goed op elkaar zijn afgestemd. Net als bij een racefiets is het belangrijk dat je voor het juiste verzet kiest.”  

"Mijn ervaring van de afgelopen 20 jaar, is dat cultuur binnen organisaties een cruciale rol speelt. Als trainer/coach houd ik me bezig met het positief beïnvloeden en borgen van houding en gedrag."


Willem Jan Ritmeester

“Als een toegankelijke persoonlijkheid en een bruggenbouwer ben ik het beste te beschrijven. Ik zorg dat mijn doelen worden gehaald op basis van samenwerking, niet door confrontatie. Op deze wijze heb ik vele projecten succesvol afgerond. 

Als interimmanager, informatieadviseur en projectmanager heb ik veel kennis opgedaan van proces- en zaakgericht werken. Ik sta klaar om mijn kennis met u te delen.”

"Als een toegankelijke persoonlijkheid en een bruggenbouwer zorg ik ervoor dat mijn doelen worden gehaald op basis van samenwerking, niet door confrontatie. Ik sta klaar om mijn kennis met u te...


Harry Meeuwsen

“Mijn kennis en ervaring heb ik gedurende mijn carrière vrijwel volledig kunnen inzetten bij overheidsinstellingen, en dan specifiek op het brede terrein van bedrijfsvoering. Met name de bestuurlijk-politieke insteek en de haalbaarheid van voorstellen vind ik erg interessant. 

Bij het doorvoeren en realiseren van veranderingen, in welke vorm dan ook, is het van belang de juiste versnelling te kiezen. De relatie tussen Cultuur en Structuur, zoals die in VeloA verankerd is, is daarbij van groot belang en dit spreekt mij enorm aan.”

“Mijn kennis en ervaring heb ik gedurende mijn carrière vrijwel volledig kunnen inzetten bij overheidsinstellingen."


Actueel

Zaakgericht werken: hoe krijg je je medewerkers mee?

Steeds meer organisaties gaan over op zaakgericht werken: projectmatig werken, gericht per zaak zorgt voor uniform klantcontact. Een vernieuwing en verbetering van werkwijze, dat zou in principe moeten zorgen...

Combineren van senior Daniël en junior Annebel bleek een schot in de roos: “Het gaat om de juiste energie.”

De juiste mensen op de juiste plek is een van de belangrijkste aspecten van bedrijfsvoering. Toen een collega van team Informatiebeveiliging bij het Bedrijfsbureau van Omgevingsdienst regio Utrecht met...

Cybercriminaliteit biedt volop kansen

Een intrigerende titel, zeker als je bedenkt dat we ons in de Week van de Veiligheid bevinden. Maar: hoezo kansen? Cybercriminaliteit is toch vooral iets waar we ver weg van willen blijven en zoveel mogelijk...

Bent u écht AVG-proof?

Door Bas Donkers, AVG-adviseur VeloA. Sinds vier maanden is de AVG een feit: Of u nu MKB’er bent, of gemeente, school, multinational of woningcorporatie: sinds 25 mei 2018 moet iedereen voldoen aan de nieuwe...