Structuur

Structuur

In een ideale situatie heeft u als (semi)overheid gegevens en informatie slim beschikbaar gemaakt voor alle onderdelen van uw organisatie. Met die informatie kan iedereen snel en correct werken, bijvoorbeeld wanneer inwoners vragen stellen of gegevens willen wijzigen. Het tandwiel Structuur kan draaien wanneer de techniek goed in elkaar steekt én de kennis, kunde en bereidheid van medewerkers op niveau wordt ingezet. Ook is het belangrijk processen binnen uw organisatie te optimaliseren. Kortom: de juiste gegevens snel en efficiënt door de hele organisatie spreiden – niet alleen technisch, maar ook organisatorisch en praktisch. Zo kunt u zich focussen op de beste dienstverlening voor uw inwoners.

Dienstverlening

Het tandwiel Structuur bestaat in onze visie uit succesvolle bedrijfsvoering in combinatie met de juiste software. Een goede structuur in de organisatie maakt werkzaamheden eenvoudiger, doordat gegevens centraal beschikbaar worden gemaakt voor iedereen die deze gegevens nodig heeft. Het systeem zorgt ervoor dat de juiste beslissingen worden genomen, waardoor uw organisatie de wind in de rug krijgt.

VeloA ondersteunt (semi)overheden en woningcorporaties vanuit diverse rollen. Onze dienstverlening beperkt zich niet tot onderzoek en diagnose. VeloA werkt actief mee aan de oplossing van knel- en verbeterpunten om uw organisatie zo efficiënt mogelijk te doen functioneren. We gaan vraaggestuurd en gestructureerd aan de slag als analist, adviseur of als meewerkend teamlid. De analyse van VeloA geeft -met uw sturingsinformatie- bijvoorbeeld richting aan (her)inrichting van processen en verbetering van uw organisatie.

Werkwijze

De integrale aanpak van VeloA werkt vanuit verschillende rollen. Wij richten ons niet alleen op de succesfactoren cultuur, structuur en databeheersing, maar doen dat bovendien als analist, adviseur én medewerker. Wij gebruiken vergaarde sturingsinformatie ter verbetering van uw gegevens, processen, organisatiemodel, en/of andere essentiële organisatiestructuren. Met het oog op wat er goed gaat, schroomt VeloA niet om verbeterpunten te benoemen.

Bovendien zijn wij gespecialiseerd in het onderzoeken en inrichten van (gemeentelijke) samenwerkingsverbanden. Binnen dit specialisme zorgen wij voor inzicht in relevante factoren en de ontwikkeling van uw businessplan.

VeloA werkt graag met u aan de beste oplossing. Hoe mogen wij met onze ervaring bijdragen?

Ervaring

VeloA heeft een ruime ervaring op het gebied van procesoptimalisatie. Hieronder ziet u een greep uit de opdrachten die wij succesvol hebben afgerond.

Adviesopdrachten:

  • privatiseringen en verzelfstandigingen
  • reorganisaties en heroverwegingsoperaties
  • analyseren afdelingen: kwalitatief en kwantitatief

Interimopdrachten:

  • management: o.a. financiën, bedrijfsvoering, ruimtelijke ontwikkeling, vastgoed, belastingen
  • directie: o.a. facilitaire zaken, bedrijfsvoering, publiekszaken
  • projectmanagement: belastingen, zaaksystemen, informatiesystemen.

De mensen van VeloA

Daniël Prins

"Fietsen is voor mij een samenspel tussen mens en techniek. Immers zonder deugdelijke fiets geen vooruitgang, zonder het denkvermogen van een mens geen fiets. Daarnaast betekent fietsen voor mij vrijheid, en soms vallen...

Komende vanuit de 'harde' economische kant, is structuur (in onze metafoor het kleine tandwiel) mij met de paplepel ingegoten. Dit neemt niet weg dat cultuur een kritische succesfactor is. Hierbij staan een open en oprechte communicatie, over waar je als gemeentelijke organisatie naartoe wilt 'fietsen' centraal. Voor het samenspel tussen structuur en cultuur zet ik mij graag in!"

"Fietsen is voor mij een samenspel tussen mens en techniek. Immers zonder deugdelijke fiets geen vooruitgang, zonder het denkvermogen van een mens geen fiets."


Marten ten Kleij

“Mijn drijfveer ligt in de menselijke kant van organisaties, wat ook naar voren komt vanuit mijn kennis en ervaring. Een sterke samenhang tussen Cultuur en Structuur die ook sterk vertegenwoordigd is in het karakter van VeloA.

Vanuit mijn bedrijfskundige achtergrond en mijn sociale vaardigheden en kennis sta ik klaar om organisaties te ondersteunen en te adviseren bij organisatieveranderingen, het implementeren van nieuwe werkwijzen, het meekrijgen van medewerkers en het coachen van teams en organisaties. Op verschillende niveaus en vanuit diverse invalshoeken!”

“Mijn drijfveer ligt in de menselijke kant van organisaties, wat ook naar voren komt vanuit mijn kennis en ervaring. Een sterke samenhang tussen Cultuur en Structuur die ook sterk vertegenwoordigd is...


Bas Donkers

"Tijdens mijn opleiding Bestuurskunde en in de praktijk heb ik geleerd dat verandering in het publieke domein een uitdaging kan zijn. Daarom koos ik ervoor mij te specialiseren in evaluatie en verandermanagement.

Een prachtige uitdaging is het om alle actoren die zich bevinden in uw domein te bewegen in de juiste richting. Daar is structuur en cultuur voor nodig. Graag ondersteun ik uw organisatie bij het optimaliseren en verbinden van deze twee factoren."

Tel "Tijdens mijn opleiding Bestuurskunde en in de praktijk heb ik geleerd dat verandering in het publieke domein een uitdaging kan zijn. Daarom koos ik ervoor mij te specialiseren in...


Eline Albers

"Met structurele en vooral ook culturele verschillen tussen organisaties is het van wezenlijk belang om deze vraagstukken goed te begrijpen. Dit gegeven stond tijdens mijn studie Bedrijfskunde centraal en past bovendien perfect in het plaatje van VeloA"

"Effectiviteit is het sleutelwoord binnen organisaties: met minder middelen juist meer werk verzetten. Dat is als op een zwaardere versnelling hetzelfde aantal omwentelingen maken. Natuurlijk gaat dat gepaard met de nodige problemen en uitdagingen. Om al mijn activiteiten met mijn studie Bedrijfskunde te combineren was effectiviteit het allerbelangrijkste in de laatste vier jaar, iets wat ik nu mooi tijdens mijn werk kan toepassen"

"Met een achtergrond in Bedrijfskunde heb ik oog voor structuur- en cultuurverschillen tussen organisaties. Voor mij staat méér doen met minder middelen voorop."


Frederik Kroekenstoel

De afgelopen jaren heb ik mezelf tijdens mijn opleiding en stages kunnen ontwikkelen op het gebied van advies. Hierbij heb ik samengewerkt met diverse partijen van verschillende niveaus. Ik heb geprobeerd de structuur, maar ook de mens centraal te stellen. Als junior consultant bij VeloA ondersteun ik bij organisatieveranderingen, en op basis daarvan formuleer ik een advies. Daarbij probeer ik zo veel mogelijk ervaring op te doen.

E-mailLinkedinTel De afgelopen jaren heb ik mezelf tijdens mijn opleiding en stages kunnen ontwikkelen op het gebied van advies. Hierbij heb ik samengewerkt met diverse partijen van verschillende...


Arjen Bakker

“Mijn ervaring van de afgelopen 20 jaar, is dat Cultuur binnen organisaties een cruciale rol speelt. Houding en gedrag van medewerkers, leidinggevenden en teams zijn bepalend voor het succes.

In mijn loopbaan werkte ik aan het beïnvloeden en borgen van houding en gedrag binnen organisaties. Hierbij heb ik gezien dat je processen kunt versnellen als de componenten Cultuur en Structuur goed op elkaar zijn afgestemd. Net als bij een racefiets is het belangrijk dat je voor het juiste verzet kiest.”  

"Mijn ervaring van de afgelopen 20 jaar, is dat cultuur binnen organisaties een cruciale rol speelt. Als trainer/coach houd ik me bezig met het positief beïnvloeden en borgen van houding en gedrag."


Willem Jan Ritmeester

“Als een toegankelijke persoonlijkheid en een bruggenbouwer ben ik het beste te beschrijven. Ik zorg dat mijn doelen worden gehaald op basis van samenwerking, niet door confrontatie. Op deze wijze heb ik vele projecten succesvol afgerond. 

Als interimmanager, informatieadviseur en projectmanager heb ik veel kennis opgedaan van proces- en zaakgericht werken. Ik sta klaar om mijn kennis met u te delen.”

"Als een toegankelijke persoonlijkheid en een bruggenbouwer zorg ik ervoor dat mijn doelen worden gehaald op basis van samenwerking, niet door confrontatie. Ik sta klaar om mijn kennis met u te...


Harry Meeuwsen

“Mijn kennis en ervaring heb ik gedurende mijn carrière vrijwel volledig kunnen inzetten bij overheidsinstellingen, en dan specifiek op het brede terrein van bedrijfsvoering. Met name de bestuurlijk-politieke insteek en de haalbaarheid van voorstellen vind ik erg interessant. 

Bij het doorvoeren en realiseren van veranderingen, in welke vorm dan ook, is het van belang de juiste versnelling te kiezen. De relatie tussen Cultuur en Structuur, zoals die in VeloA verankerd is, is daarbij van groot belang en dit spreekt mij enorm aan.”

“Mijn kennis en ervaring heb ik gedurende mijn carrière vrijwel volledig kunnen inzetten bij overheidsinstellingen."


Actueel

Zaakgericht werken: hoe krijg je je medewerkers mee?

Steeds meer organisaties gaan over op zaakgericht werken: projectmatig werken, gericht per zaak zorgt voor uniform klantcontact. Een vernieuwing en verbetering van werkwijze, dat zou in principe moeten zorgen...

Combineren van senior Daniël en junior Annebel bleek een schot in de roos: “Het gaat om de juiste energie.”

De juiste mensen op de juiste plek is een van de belangrijkste aspecten van bedrijfsvoering. Toen een collega van team Informatiebeveiliging bij het Bedrijfsbureau van Omgevingsdienst regio Utrecht met...

Cybercriminaliteit biedt volop kansen

Een intrigerende titel, zeker als je bedenkt dat we ons in de Week van de Veiligheid bevinden. Maar: hoezo kansen? Cybercriminaliteit is toch vooral iets waar we ver weg van willen blijven en zoveel mogelijk...

Bent u écht AVG-proof?

Door Bas Donkers, AVG-adviseur VeloA. Sinds vier maanden is de AVG een feit: Of u nu MKB’er bent, of gemeente, school, multinational of woningcorporatie: sinds 25 mei 2018 moet iedereen voldoen aan de nieuwe...